Jaïr Stranders in De Nachtzoen

Tijdens een aflevering van het EO programma De Nachtzoen, op 23 december, ging initiatiefnemer Jaïr Stranders in gesprek met presentatrice Annemiek Schrijver. In dit gesprek weidt hij uit over het ontstaan van Theater Na de Dam en de beweegredenen die er nog steeds aan ten grondslag liggen.

 

“Vanuit de beste bedoelingen om die herdenking voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, [werd besloten] om het dan maar niet te veel te hebben over de Tweede Wereldoorlog en over wat er daar gebeurt was.”

 

Klik hier om het fragment terug te kijken.