Leestip: Interview Dirk Mulder (Herinneringscentrum Westerbork)

In de Volkskrant van vrijdag 8 januari stond een bijzonder goed interview met Dirk Mulder (directeur van Herinneringscentrum Westerbork) met als titel Tussen kamp en kitsch. In het interview beschrijft hij heel helder wat het belang is van het Herinneringscentrum. Hiermee brengt hij (onbewust) precies onder woorden waarom initiatiefnemers Jaïr Stranders en Bo Tarenskeen al zeven jaar Theater Na de Dam organiseren. Het volgende fragment vat samen waarom het initiatief Theater Na de Dam in de programmering er voor kiest zich te focussen op de Tweede Wereldoorlog.

 
“En kijk wat er is gebeurd. De laatste jaren stijgen de bezoekersaantallen van het Herinneringscentrum voortdurend, in 2015 naar een recordhoogte van 175 duizend mensen. Mulder gaat er vanuit dat op het kampterrein het dubbele aantal komt. ‘Naarmate we verder van de oorlog wegraken, neemt de belangstelling ervoor toe. Ik denk dat we de afstand nodig hebben gehad om ons echt te realiseren wat die tijd heeft betekend, voor onze samenleving maar ook voor mensen persoonlijk. We zijn ons er van bewust geworden dat de traumatische ervaringen zijn doorgegeven van generatie op generatie’ ”

 

Wilt u het hele artikel lezen? Klik hier.