In gesprek met… BOG.

Nu 4 mei 2016 dichterbij begint te komen, zullen we de aankomende maanden in gesprek gaan met verschillende mensen die te maken hebben met Theater Na de Dam. Wat mag het publiek verwachten op 4 mei en hoe draagt iedereen zijn steentje bij? Deze negende aflevering interviewen we BOG.collectie. Zij zijn de jonge makers die dit jaar in opdracht van Theater Na de Dam een tekst hebben geschreven en presenteren in De Brakke Grond.


Wie zijn jullie en wat doen jullie voor Theater Na de Dam?

BOG. is een collectie van makers die werk maken vanuit het verlangen naar overzicht. Naar het uitstallen, benoemen, uitzoomen, rangschikken, categoriseren en opsommen van alles waar de mens vat op tracht te krijgen maar te groot is om vast te pakken. Voor Theater Na de Dam maken wij DAM. een oefening in niet-vergeten. We zoomen in op de twee minuten stilte op de Dam tijdens de dodenherdenking. We benoemen wat er gedacht wordt en waaraan niet wordt gedacht. Waaraan we vergeten te denken. Dat we allemaal iets anders denken, maar dat het er gedurende twee minuten toch uit ziet alsof we het collectief eens zijn met elkaar. We hopen een ode te brengen aan dit ritueel en dat we het bedachten. Ook hopen we een manier te vinden om ons als derde generatie aan dit ritueel te kunnen verbinden.

Waarom hebben jullie besloten mee te doen?

Wij hechten belang aan herdenken en vooral aan het gesprek over wat we herdenken, waarom en op welke manier. Door en over onze generatie wordt vaak gezegd dat we ‘het niet hebben meegemaakt’. Wij voelen de noodzaak om ‘het’ (ofwel de oorlog) te her-definiëren. Als het heden wordt aangeduid als ‘na-oorlogs’, moeten we dan niet overwegen dat nieuwe generaties zich inmiddels tot een nieuw conflict verhouden? Is het noodzakelijk om de ‘na-oorlogse tijd’ als afgelopen te beschouwen en een nieuwe te benoemen? Wij vinden dat een intrigerende en relevante vraag om te stellen. Tegelijkertijd voelen we dat wat ons lief verdwijnt: onze groot- en soms zelfs overgrootouders; degenen die ons voorzagen van onze geliefde en verheven vrijheid. Wij willen niet vergeten en willen bewaren wat we niet kunnen missen. We weten soms alleen niet hoe dat moet.

Wat betekent herdenken voor jullie?

Herdenken is her-denken, opnieuw denken, gewaarwordingen opnieuw ordenen op een andere manier, ergens opnieuw mee bezig zijn, iets opnieuw niet vergeten, stilstaan bij iets. We zien onze gedachten als een groots goed, soms misschien zelfs het grootste. Maar tegelijk zijn wij ons bewust van de tragiek die gedachten in zich dragen, namelijk dat ze gedoemd zijn te vervliegen zolang we ze niet uitspreken, niet opschrijven, niet beleven. We kunnen ze hooguit voldoende herhalen om niet te vergeten. Wij zien de Nationale Herdenking als een moment om terug te denken aan datgene wat we niet willen vergeten.

Hoe verhoudt deze voorstelling zich tot jullie vorige voorstellingen?

DAM. heeft ook drie letters.  DAM. ligt in het verlengde van onze pogingen om een groot thema, een ding dat moeilijk vast te grijpen is, van verschillende kanten te bekijken. BOG. werkt dan als een spreekbuis die verschillende gedachten, ervaringen, beelden en ideeën verzamelt, opsomt, oplijst, samenbrengt, naast elkaar zet, achter elkaar. Want de wereld waarin we leven is meerstemmig. We zochten die verschillende gedachten, ervaringen, beelden en ideeën onder meer via ons ledenbestand, een groep van inmiddels 260 mensen aan wie wij vragen kunnen stellen. Over de mening. Over geloven. Of voor DAM: over herdenken en stilte. 

BOG. presenteert hun nieuwe tekst in de Brakke Grond op 4 mei om 21:00u en op 5 mei om 21:00u. Kaarten kosten €15,-. Klik hier om kaarten te bestellen.