Loek Zonneveld (1948-2018)

Zonder Loek Zonneveld geen Theater Na de Dam

Vrijdagochtend 3 augustus om 05.00 uur is Loek Zonneveld overleden. Bij het publiek was hij bekend als de schrijver van nu eens geestige en dan weer verzengende, maar altijd gepassioneerde toneelkritieken voor Theaterkrant.nl, Theatermaker en De Groene Amsterdammer – bij de laatste werkte hij maar liefst 48 jaar. Makers, dramaturgen, theaterdocenten, spelers en regisseurs kenden hem als een inspirerend leraar, genadeloze mentor, gewetensvolle criticaster maar bovenal als een onvermoeibare liefhebber. Bij het in ontvangst nemen van de ACT Award, in 2013 aan hem uitgereikt door de beroepsvereniging van toneelspelers, vertelde hij hoe vaak hij wel niet de vraag kreeg of het nou nooit ging vervelen, om voor de 150e keer De Meeuw te moeten zien. “Nee”, was zijn resolute en simpele antwoord dan. “Nooit”.

Behalve leraar was Loek een levend archief, iemand met een jaloersmakend groot geheugen, die er in al zijn lessen en artikelen al dan niet tussen de regels door op bleef hameren wat voor een onmisbare en wezenlijke factor het geheugen en de herinnering spelen in het theater. Wat weinig mensen weten is dat Loek, geheel in lijn met deze overtuiging, medeverantwoordelijk is voor het ontstaan van Theater Na de Dam. In 2002 kwam hij op het idee om een traditie uit de jaren ‘60, waarbij op de avond van 4 mei in de Amsterdamse Stadsschouwburg door de acteurs van het Publiekstheater Het onderzoek van Peter Weiss werd voorgelezen, opnieuw op te pakken. Met Barbaren & Co, het theatergezelschap van Jaïr Stranders, organiseerde hij vanaf dat moment elk jaar op de avond van de Dodenherdenking in zaaltjes als Theater Perdu en Frascati 2 voorlezingen van stukken over de Tweede Wereldoorlog. Al vanaf het begin deed Bo Tarenskeen mee en op een avond in het najaar van 2009 ontstond tijdens een gesprek met Eymert van Manen en toenmalig burgemeester Job Cohen het idee dit groter door te zetten. Zo werd Theater Na de Dam geboren – uit het idee van Loek om een vergeten traditie nieuw leven in te blazen.

Liefde voor het theater en de geschiedenis. De geest van Loek heeft vanaf de allereerste vergadering de koers, mentaliteit en de inhoud van Theater Na de Dam bepaald en zal dat altijd blijven doen. Wij zullen hem missen maar hopen hem te kunnen eren door zowel liefdevol als gewetensvol ons gezamenlijk werk voort te blijven zetten.

 

Team Theater Na de Dam

 

Hieronder een uitgebreid artikel over Loek uit De Groene Amsterdammer.

‘Loek Zonneveld herinnerde theatermakers aan de traditie waarin zij stonden’ www.groene.nl/artikel/geduldig-blijven-kijken