Hoe meer je leeft, hoe meer je voelt

Scènes publiceerde dit mooie interview met Theater Na de Dam initiatiefnemers Jaïr Stranders en Bo Tarenskeen. Over herdenken, over leven en vooral over stilstaan bij persoonlijke verhalen.