Oproep in het kader van Keti Koti

Een inclusieve en kritische blik op onze geschiedenis blijkt steeds meer van belang. Om een open en veerkrachtige samenleving te zijn, is het bewustzijn van een gedeeld verleden, inclusief de donkere bladzijden, noodzakelijk.

Theater Na de Dam probeert sinds 2010 de avond van de Nationale Dodenherdenking te verdiepen door ruimte te bieden aan verhalen verbonden aan de Tweede Wereldoorlog: de bezetting, het verzet, de Holocaust. De laatste tijd leggen we steeds meer de nadruk op de onterecht onbekende geschiedenissen, zoals die van de oorlog in de voormalige koloniën, de vervolging van Sinti en Roma, Nederlands daderschap, vergeten verzetsstrijders als Anton de Kom en onze zwarte Amerikaanse bevrijders die híer als helden maar in hun thuisland als tweederangs burgers gezien werden. Altijd zoeken we de verbinding tussen deze verhalen en de tijd waarin we nu leven.

Het is de hoogste tijd om het collectief bewustzijn van onze nationale geschiedenis verder vorm te geven. Om te herdenken en om aan te moedigen anders naar onze eigen leefwereld te kijken. Op 1 juli herdenken we met Keti Koti ons slavernijverleden en vieren we de afschaffing van slavernij. De afgelopen paar jaar zijn er in enkele theaters programma’s en voorstellingen gemaakt rondom deze dag – in het begin o.a. aangemoedigd door Romana Vrede, Phi Nguyen en Joeri Vos. Dit jaar was er een groot programma bij het Het Nationale Theater en waren er kleinere projecten bij bijvoorbeeld MAAS.

Deze roerige tijd biedt de mogelijkheid om van 1 juli een nationaal gedeeld moment te maken om via theater te reflecteren op slavernij en kolonialisme: van Groningen tot Maastricht en van Enschede tot Haarlem. Wij willen onze bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een nationaal, breedgedragen theatermanifestatie in het kader van Keti Koti. In 10 jaar tijd hebben wij met Theater Na de Dam een groot landelijk netwerk opgebouwd dat betrokken is bij een kritische omgang met de eigen geschiedenis. Dat willen we graag inzetten, zodat op of rondom 1 juli door heel het land, net als op 4 mei, voorstellingen kunnen spelen gerelateerd aan een historische gebeurtenis.

Wij delen graag onze ervaring en ons netwerk met mensen die zo’n nieuwe landelijke manifestatie willen vormgeven en zich hieraan willen verbinden. Daarom organiseren wij op woensdag 9 september van 10.00 uur tot 12.00 uur een rondetafelgesprek met theatermakers, producenten, activisten en anderen die graag betrokken willen zijn. We hopen dat velen zich aangesproken voelen om dit op te zetten.

Wil je bij het gesprek aanwezig zijn? Stuur een e-mail naar Jaïr Stranders en Hanna Timmers via jair@theaternadedam.nl en hanna@theaternadedam.nl.

Foto: Wat we (niet) weten – MAAS theater en dans