Adres Onbekend

Voordracht van een treffende en aangrijpende briefwisseling over de verstrekkende gevolgen van de nazi-ideologie. Adres onbekend is gebaseerd op het boek uit 1938, geschreven door Katherine Kressmann Taylor. Het is een voordracht van een reeks brieven tussen een Joods-Duitse vluchteling in Amerika en zijn zakenpartner die naar Duitsland is teruggekeerd. De brieven dateren van november 1932 tot maart 1934. De verstrekkende gevolgen van de nazi-ideologie, in het bijzonder op een hechte vriendschap, wordt in deze briefwisseling treffend en aangrijpend weergegeven.

In het centrum van Amsterdam vinden vanaf 19.30 uur verschillende herdenkingen plaats. U kunt bijvoorbeeld naar de Dam, het Weteringsplantsoen of de Westermarkt.