De Idealisten

Hayco Oudeman schreef in 2013 ’De Idealisten’, waarin hij drie vroege Nederlandse fascisten ten tonele voert: Erich Wichman, Hugo Sinclair de Rochemont en Jan Baars. Alle drie beantwoorden niet aan het klassieke en stereotype beeld dat wij sinds de Tweede Wereldoorlog van fascisten en nationaal-socialisten hebben. Ze moesten niets hebben van de NSB en Mussert, noemden zichzelf Actualisten en waren kunstenaar, dichter en zelfs lid van het verzet tijdens de oorlog. Wie waren deze mensen en wat bewoog hen tot hun ideologie van de daad?