Geen Oorlogsvoorstelling – We hebben het geprobeerd

Bevriend theatermakers Jelle en Martijn willen sinds ze elkaar kennen al een voorstelling maken. Dit resulteert in het script Als broers geboren  dat door Martijn is geschreven, waarin de vriendschap tussen een Jood en een Nazi centraal staat. Martijn speelt als niet-Jood de Jood en Jelle speelt als Jood de Nazi. In aanloop naar en tijdens het repetitieproces lopen de discussies over de onderwerpen die hen eerst leken te verbinden steeds hoger op. Jelle vindt het einde te romantisch en wil dat de Nazi de Jood doodt. Martijn houdt vast aan zijn einde en wil dat de Jood de Nazi vermoordt, nadat de Nazi hun vriendschap boven zijn idealen heeft gesteld.

 

In de voorstelling Geen Oorlogsvoorstelling… belichten theatermakers Jelle Zijlstra en Martijn Boer hun worsteling met thema’s als vriendschap, Tweede Wereldoorlog, Jodendom, de underdog, goed, fout, theater, film, boeken en alle andere zaken die bij het maakproces van een voorstelling over de Tweede Wereldoorlog komen kijken. Daarbij reconstrueren ze het maak- en repetitieproces van een oorlogsvoorstelling die ze hadden kunnen maken en proberen ze in dialoog met elkaar en het publiek hun vriendschap te definiëren.  Een voorstelling over waarom Jodenkoeken wel kunnen, hakenkruizen niet en waarom de beste oorlogsfilm nog nooit gemaakt is.