Dansvoorstelling Grenzeloos & docu Ien fan us (een van ons)

Aansluitend op de Nationale Dodenherdenking op 4 mei vormt de dansvoorstelling Grenzeloos een verbinding naar het hier en nu. Een voorstelling over migratie, in de breedste zin van het woord. De dansvoorstelling Grenzeloos heeft het afgelopen jaar het publiek vaak letterlijk tot tranen geroerd.

Beelden van vluchtende mensen op televisie laten je niet los, maar blijven ook ver weg. Het is erg, maar wat moet je er mee? Op die vraag hebben de veertig dansers van Grietine Molenbuur natuurlijk ook geen antwoord, maar ze halen wat zo ver weg lijkt, wel heel dichtbij en maken het een stuk voelbaarder. Dat is zonder meer de grootste verdienste van deze unieke dansvoorstelling over migratie waarin tien jonge, geschoolde dansers samenwerkten met veertig ongeschoolde dansers van tussen de vijftig en de tachtig jaar. Daarin schuilt dan meteen de tweede verdienste, want hoe krijg je het voor elkaar om dat grote verschil zo organisch te overbruggen en te laten samensmelten tot een prachtig geheel? Door de lange jassen en jurken en de ouderwetse koffers krijgen de krachtige tableau’s met opeengepakte, of rennende, of schuilende vluchtelingen iets universeels, dat doet denken aan de ontheemden na welke oorlog dan ook.
Op feestelijk-chaotische muziek uit Servië zien we tenslotte dat aan de nachtmerrie ook een eind kan komen. De toekomst kan weer beginnen. Grenzeloos is een voorstelling die je achterover in je stoel drukt, ademloos laat toekijken en je weer even laat opveren.

Bij de voorstelling op 4 mei kunt u vooraf en na de voorstelling in de foyer de korte film ‘Ien fan ús’ zien. IEN FAN US (“Een van ons”) gaat over de bijzondere vriendschap tussen de Friese familie Zoodsma uit Minnertsga, en de Duitse familie Hasloh. Deze vriendschap is ontstaan tijdens de 2e Wereld Oorlog, en duurt tot op heden voort. Het laat zien dat er naast de gruwelijke kant ook lichtpuntjes waren.
De documentaire is Fries en Duits gesproken, met Nederlandse ondertiteling.