Kraan

Domino heeft een korte voorstelling gemaakt naar aanleiding van de vondst van een afscheidsbrief van Willem Kraan, een van de leiders van de februaristaking in Amsterdam, in de Tweede Wereldoorlog. Deze prachtige brief schreef hij vanuit de Kriegswehrmachtgefängnis in Utrecht, aan zijn familie. Het waren zijn laatste woorden. Aan het eind van de monoloog in de voorstelling zien we het beeld van de februari staker terug.