Para

“Na ‘Missie’ tonen Van Reybrouck en Vanden Broecke in ‘Para’ opnieuw hun grote kracht,” schreef het Dagblad van het Noorden in een vijfsterrenrecensie.  David Van Reybrouck laat in ‘Para’ de militair aan het woord. De schrijver baseerde zich op de Belgische militaire interventie in Somalië in 1992-93 en doorploegde archieven en publicaties, interviewde paracommando’s die deelnamen aan deze missie, zowel officieren als gewone soldaten. ‘Para’ is aanklacht noch lofzang, maar onderzoekt de complexe tragiek van internationale ‘vredesoperaties’.

Para

“In een beklemmende apotheose stort Staelens, tot leven gebracht door de Belgische topacteur Bruno Vanden Broecke, zijn woede, frustratie en zelfs trauma uit over zijn toehoorders. Alleen een ijskonijn zou er ongeroerd door blijven. ‘Para’ is opnieuw een denderende monoloog van Vanden Broecke (…) ‘Para’ stelt wandaden vast, maar oordeelt niet over de para’s zelf, het zet een groot vraagteken bij zo’n missie op zich, en bij wat deze doet met de militairen die worden meegestuurd. Ga vooral kijken.” (Dagblad van het Noorden*****)