Politiek en Liefde.Herdenken

Tijdens Nacht Na de Dam 2017 zong Eva het nummer ‘Omdat we verdergaan’ in de Stadsschouwburg Amsterdam. Naar aanleiding van dit lied vroeg Theater Na de Dam haar dit jaar een korte voorstelling te maken.

Sinds ze zich kan herinneren wordt de Tweede Wereldoorlog gebruikt als een voorbeeld van wat de mensheid nooit meer zou moeten doen. “Dit nooit meer, nooit meer oorlog”. In deze voorstelling reflecteert Eva op hoe die lessen zich tot het huidige politieke klimaat verhouden.

Politiek en Liefde is de naam van de Eva’s debuutplaat die dit najaar uitkomt en gaat over waar deze twee dingen elkaar raken. Geïnspireerd door de eerlijkheid en het verhalende van hiphop, zingt en vertelt Eva over de tijd en ons land, maar ook over haar persoonlijke relaties, vanuit de overtuiging dat we ons tot de wereld buiten moeten verhouden zoals we ons ook 1 op 1 tot elkaar verhouden. Op die manier is liefde onlosmakelijk een onderdeel van politiek.

“We herdenken
monumenten met namen
onschuldig en toch het gebeurde
wij keurden het af
maar wel pas achteraf toen het te laat was
en toch is dat weten ons nu gegeven”
Uit: Omdat we verdergaan Eva van Manen

https://www.youtube.com/watch?v=QyQ7Xru3xBo