Tabori

Barbaren & Co lezen scènes uit Angst en ellende van het derde rijk van Bertolt Brecht, Het onderzoek van Peter Weiss (drie scènes) en Jubileum van George Tabori.  Van Bertolt Brecht worden uit zijn montage Furcht und Elend des Dritten Reiches gelezen de scènes Het verraad, De kist, De Bergrede en Werkverschaffing door de spelers van JongRast uit Amsterdam West. Uit het ‘oratorium’ Die Ermittlung over het proces tegen de beulen van Auschwitz worden de eerste drie ‘zangen’ gelezen. Daarna volgt Jubileum (1933-1983) door de Hongaarse schrijver György (George) Tábori (1914-2007). Vijftig jaar na de machtsovername door Hitler staan de doden van een joods kerkhof uit hun graf op om hun verhaal nog één keer te vertellen, de dag voor hun laatste rustplaats wordt geruimd. Een indringende vertelling in de vertaling van Carel Alphenaar.