Tante Truus en Mammie Mies

Twee vrouwen van toen. Sterke vrouwen. Vergeten vrouwen. Hun verhaal wordt verteld door twee vrouwen van nu. Omdat ze niet vergeten mogen worden.
Truus Wijsmuller-Meijer en Mies Boissevain-van Lennep. Twee vrouwen die vanaf het moment dat Hitler aan de macht kwam in actie kwamen en hulp boden aan joodse vluchtelingen. Omdat niets doen geen optie was.

Truus Wijsmuller-Meijer:
Een Nederlandse verzetsheldin. Nog voor de oorlog in Nederland uitbrak, coördineerde zij via kindertransporten vanuit de al bezette gebieden de redding van de levens van meer dan 10.000 joodse kinderen. Zelf ongewenst kinderloos staat ze bekend als ‘Tante Truus’ of ‘moeder van 1001 kinderen’. Tijdens de oorlog bleef zij op alle voor haar mogelijke manieren betrokken bij het verzet. Zo trad ze toe tot verzetsorganisatie ‘Groep 2000’, een groep met zo’n honderd leden die zeer succesvol onder de radar wist te opereren. Van Yad Vashem ontving ze de onderscheiding ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’. In Enkhuizen geniet Truus vooral bekendheid vanwege ‘De Thuishaaldertjes’. Een groot aantal baby’s en peuters vonden een vervangend thuis bij Enkhuizer gezinnen nadat ze in de Hongerwinter per schip uit de Randstad waren geëvacueerd. Na de oorlog bleef Truus maatschappelijk betrokken o.a. als raadslid voor de VVD in Amsterdam en als mede-oprichtster van de Anne Frank Stichting en het Prinses Beatrixoord.

Mies Boissevain-van Lennep:
Al voor de oorlog overtuigd voorvechtster van vrouwenrechten. Onder het motto ‘Gezondheid + Schoonheid = Levenslust’ exploiteerde zij haar schoonheidssalon in Amsterdam en verwierf daarmee een zelfstandig inkomen. Zij combineerde dit met haar huwelijk en het moederschap van vijf kinderen. Daarbij was zij zeer betrokken bij de Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap (VVGS). In 1938 werd zij secretaris van het Comité Vrouwenhulp voor Vluchtelingen, een zuilen overstijgend samenwerkingsverband van vrouwenorganisaties, dat hielp bij de verzorging en opvang van vluchtelingen uit nazi-Duitsland. Daaronder de kinderen die Truus Wijsmuller naar Nederland bracht. Vanwege hun verzetswerk binnen de groep CS6 werden Mies en haar gezinsleden in augustus 1943 opgepakt; Mies belandde in kamp Vught en later in Ravensbrück. Zij overleefde de oorlog ternauwernood en verloor haar man en twee zonen. In de kampen had zij de positieve waarde van solidariteit onder de vrouwen ervaren e dat werd haar uitgangspunt. Zij streed op originele wijze, maar met wisselend succes, tegen de ongelijke behandeling van vrouwen.