Uit eerste hand

Over de voorstelling

‘Overal bleek op zijn hoogst verdrongen, nergens bleek werkelijk vergeten, vrijwel nimmer bleek verwerkt. Het is onvermijdelijk, hier van ongeneeslijke wonden te spreken: dit alles zal pas voorbij zijn, wanneer de generatie, die het heeft ondergaan, voorbij is- niet eerder.’ Jacques Presser.

Voor ‘Uit eerste hand’ gaat De Theatertroep in gesprek met vier Amsterdamse vrouwen op leeftijd, stelt ze vragen, kijkt met ze terug en vooruit – dit allemaal met het onderwerp: de Tweede Wereldoorlog.

Inmiddels zijn er duizenden verhalen, gesprekken, interviews, beelden, foto’s en muziekstukken verzameld over en uit de Tweede Wereldoorlog.
De archieven puilen uit. Maar hoe lang kunnen wij de verhalen nog uit eerste hand te horen krijgen? En is dat nodig?

 

Er is een aantal wetten en regels en normen en waarden in de huidige maatschappij die geënt zijn op dit ijkpunt in de geschiedenis. Hoe verhouden nieuwe generaties zich daarmee?

 

‘Vaak overkomt het mij dat ik niet slaap maar toch ook niet wakker ben. In deze halve droomtoestand mengen zich herinneringen en droombeelden dooreen tot zij samenvloeien tot een ondraaglijke beklemming. Ik word achtervolgd door visioenen van ondoordringbare rookwolken. Als een lichamelijk iets dringen zij zich tegen mij aan zodat ik nauwelijks adem kan krijgen. Afgrijzen vervult mij.’ Greet van Amstel

Gebruikmakend van verhalen en interviews van onder andere Annie M.G. Schmidt, Hugo Claus, Ischa Meijer, Primo Levi, Laurent Binet en Jacques Presser verzameld in de afgelopen 70 jaar, zoekt De Theatertroep naar het antwoord op deze vraag. Aan de hand van deze interviews en verhalen stellen we nieuwe vragen aan de vrouwen die het zelf hebben geroken, geproefd, gezien, gehoord en doorleefd.
Zo wordt het dode materiaal uit het archief weer levend gemaakt. Zo krijgen de miljarden opgeschreven letters zeggingskracht in het hier en nu van het theater.

www.theatertroep.nl

 Persoonlijke uitnodiging