Waterman

Waterman, Helmert’s elfde solo vertelt het aangrijpende onderduikverhaal van de joodse Hatty (Hartog) Waterman.

Hatty Waterman is de vierde in een gezin met 14 kinderen. Op 10 november 1942 slaat het noodlot toe. Het gezin wordt afgevoerd naar Auschwitz, waar ze allen de dood zullen vinden. Maar Hatty, die op het moment van de deportatie 21 jaar is, staat wonderwel niet op de lijst. Verslagen blijft hij achter, in zijn eentje.

Dan begint een van de meest bizarre en aangrijpende verhalen die tijdens de bezetting heeft plaatsgevonden. Door voortdurend van adres te veranderen, weet Hatty zijn noodlot te ontlopen. Op die tocht van schuilplaats naar schuilplaats ontmoet hij markante figuren als zijn heldhaftige Tante Dora en de grimmige Jodenverraadster Ans van Dijk.

De overgrootvader van Helmert Woudenberg was boer in de Jodenbuurt in Amsterdam. Zijn veertien koeien transporteerde hij dagelijks per platte schuit naar de Watergraafsmeer, waar hij ze liet grazen. Ondanks dat hij orthodox Christen was, kon hij prima aarden tussen de Joodse mensen. Hij verkocht ze melk en de 7-jarige Hatty was een van zijn klanten.

In Waterman zit Helmert Woudenberg tegenover het 7-jarige Joodse jongetje, dat zijn grootvader zo goed kende. Hatty is inmiddels 85, en Helmert luistert ademloos naar zijn verhaal.

Na de Nationale Dodenherdenking te zien in Leiden.