Waterman

Waterman, Helmert’s elfde solo vertelt het aangrijpende onderduikverhaal van de joodse Hatty (Hartog) Waterman.

Hatty Waterman is de vierde in een gezin met 14 kinderen. Op 10 november 1942 slaat het noodlot toe. Het gezin wordt afgevoerd naar Auschwitz, waar ze allen de dood zullen vinden. Maar Hatty, die op het moment van de deportatie 21 jaar is, staat wonderwel niet op de lijst. Verslagen blijft hij achter, in zijn eentje.

De overgrootvader van Helmert Woudenberg was boer in de Jodenbuurt in Amsterdam. In Waterman zit Helmert Woudenberg tegenover het 7-jarige Joodse jongetje, dat zijn grootvader zo goed kende. Hatty is inmiddels 85, en Helmert luistert ademloos naar zijn verhaal.