Donaties

Door Theater Na de Dam te steunen stel je ons in staat de herdenking van de Tweede Wereldoorlog te verdiepen en nog tastbaarder te maken, voor huidige en nieuwe generaties. 

Met jouw bijdrage kunnen wij onder meer de realisatie zeker stellen van:

1.     Onze jaarlijkse grote Theater Na de Dam-voorstelling in Carré

2.     De ontwikkeling van meer regionale jongerenprojecten

3.     De jaarlijkse Theater Na de Dam-producties door jonge theatermakers

Giften aan Theater Na de Dam zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar vanwege de culturele ANBI-status van de stichting.

Rekeningnummer Theater Na de Dam : NL02 ABNA 0574 2203 48

Voor meer informatie neem contact op met Bjorn Uyens.

De dans ontsprongen in Koninklijk Theater Carré, 2019