Steun

WORD VRIEND EN BELEEF THEATER NA DE DAM VAN DICHTBIJ
Sinds de eerste editie in 2010 is Theater Na de Dam ieder jaar gegroeid, mede door particuliere schenkers. Het begon in theaterstraat de Nes in Amsterdam en is nu uitgegroeid tot een landelijke theatermanifestatie met meer dan 120 voorstellingen die allemaal spelen op 4 mei aansluitend aan de Nationale Dodenherdenking. Zonder onze schenkers zou deze theatermanifestatie niet zijn wat het nu is.

Word nu Vriend vanaf € 500,- per jaar en als dank brengen wij u dicht(er)bij de makers van Theater Na de Dam, ontvangt u speciale uitnodigingen en kijkjes achter de schermen. Ook wordt u ieder jaar uitgenodigd voor de voorstelling in Carré met ontvangst.

Steunen kan met verschillende bedragen. Indien u geïnteresseerd bent, maken we graag met u een afspraak om het te bespreken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sophie Lambo.

Aftrekbaar
Periodieke schenkingen aan ANBI-instellingen zoals Theater Na de Dam (algemeen nut beogende instelling), zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag. U mag een periodieke gift in de aangifte inkomstenbelasting aftrekken als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Kijk hier voor meer informatie.

Eenmalige donatie
Vindt u het belangrijk dat de verhalen van de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en de bezetting doorverteld worden? Juist ook door de toekomstige generaties, zodat wij als samenleving alert blijven op krachten en machten die onze open samenleving bedreigen. U kunt met een donatie Theater Na de Dam helpen deze voorstellingen en projecten mogelijk te maken. Als u zich niet wilt of kunt vastleggen, is een eenmalige gift misschien passend voor u. Elke gift is welkom. Ook voor eenmalige donaties geldt dat ze in sommige gevallen fiscaal voordeel kunnen opleveren.

Stichting Theater Na de Dam
Rekeningnummer: NL02 ABNA 0574 2203 48
Fiscaal nummer (RSIN): 819708999

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sophie Lambo.

Fondsen
Theater Na de Dam wordt al meer dan tien jaar mede mogelijk gemaakt door een groot aantal fondsen en sponsoren. Wij bedanken hen voor hun vertrouwen:
vfonds
4 en 5 mei Amsterdam
Prins Bernhard Cultuurfonds
VSBfonds
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Stichting Democratie & Media
Fonds Podiumkunsten