KUNSTHUMANIORA & TINT DOOR KINDEROGEN

Kunsthumaniora Laken, Brussel

Reservation necessary. Reserve here

English below

Hoe vertel je het verhaal van de tweede wereldoorlog opnieuw?
Hoe verhoud je je tot dit verhaal?
Welke scènes kan je wel en welke scènes zijn onmogelijk te spelen? Wat onthoud je uit de getuigenissen, uit de wandeling, uit de verhalen?
Wat wil je graag op de scène brengen?

We komen erachter dat het niet 1 verhaal is. We tonen de worsteling tegen het licht van wat er vandaag allemaal gebeurt. En wel met de nodige verbeelding.


How does one tell the story of World War II again?
How do we relate to the story?
Which scenes are doable and okay to perform, and which are impossible to play? What do you remember from the witnesses, from the walks, from the stories?
What do we want to show?

We figure out there is not one story to tell. We show the struggle against what happens today. With lots of imagination.

Click here to read about the latest news on Brussels; youngsters meeting witnesses.

Credits:

Leerlingen eerstegraad WOORD

Eline George & Thomas De Knop