Het Derde Bedrijf MIJN MOEDER EN SCHUBERT

Wie zijn verleden niet kent, kent zichzelf niet.

Een Familie! Aan het hoofd staan Frank, de pater familias, en zijn vrouw Diana. De drie kinderen, inmiddels ook al zestig, komen bij elkaar om de Trouwdag van hun ouders voor te bereiden. Wie zijn hun ouders eigenlijk? Waar houden ze van? Waarom kunnen de kinderen niks leuks voor het feest verzinnen? Door een ingrijpende gebeurtenis raakt de familie ontredderd. Onontkoombaar wordt duidelijk hoe de schaduw van het verleden over het heden hangt.

Credits

Regie: Fenna Besijn

Tekst: Elly van Pagée

Spel: Leendert van der Schee, Edith Visschedijk, Boukje Smit, Ben Abma, Anita Mulak, Ria Bouma, Ied Eussen, Lien Verwer en Willem van der Lely.