Productiehuis Alphen Pilon

Huisarts Jan Pilon is een intelligente man met grote idealen en een duidelijk mensbeeld. ‘Straks, als het eenmaal vrede is, wordt alles anders’, hoor je hem zeggen. Hij hoopt op grote veranderingen. Hij wil dat de wereld er na de oorlog anders uit komt te zien.

 

Is deze man een held? Aan de ene kant helpt hij onderduikers, aan de andere kant zit er ook een NSB’er in zijn spreekkamer.

 

Op basis van historisch onderzoek en tientallen interviews met mensen die de bijzondere, dikwijls ongrijpbare, Jan Pilon (1911-1974) hebben gekend, is het script geschreven. Dat dokter Jan Pilon een belangrijke rol in het verzet heeft gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog staat buiten kijf. Met een drukke praktijk lukte het Pilon niet om alles zelf aan te pakken. Hij peilde mensen in zijn directe omgeving om te kijken of ze betrouwbaar waren en vroeg hen dan bepaalde taken op zich te nemen.

 

Dit soort waargebeurde elementen zijn voor het toneelstuk aangevuld met een aantal artistieke keuzes.

Regie en film: Jan Laman

Artistieke leiding, ontwikkeling concept en script: Nancy Ubert

Research en script: Kees Visschedijk

Coaching spelers en script: Thirza Zellerer

Spel: Annie Borst, Gerard Couturier, Marijke Egberts, Liliane van Gilst, Fer Groot, André Kok (Jan Pilon), Renate Kok, Corinne Lemkes, Jack van Morselaar, Robin Puskás, Niels Ras, Josephine Timmers, Mette Uithol en Mitchell Vreeswijk