Dit is ons bestuur

Op de achtergrond, maar zeer gepassioneerd, betrokken en meedenkend: het bestuur van Theater Na de Dam. De hoogste tijd om hen aan het woord te laten over Theater na de Dam en waarom dat belangrijk is.

Nadia Zerouali (culinair ondernemer)
Wat inspireert jou in Theater Na de Dam? “De manier waarop de verdiepende verhalen van de Tweede Wereldoorlog worden doorgegeven aan de huidige generatie. Via theater voor jong en oud, in de stad en op het platteland. Voor oude Nederlanders en nieuwe Nederlanders. Theater Na de Dam brengt op een toegankelijke en in het hart rakende manier pijnlijke verhalen.”

Shula Tas (programmamaker, moderator, schrijver)
Waarom is Theater Na de Dam belangrijk? “We hebben verhalen nodig om ons te vertellen wie we zijn, wat we willen en waar we weg van moeten blijven. Verhalen zijn een vorm van overleven. En daarmee is Theater na de Dam niet alleen een ontzettend hoopvol, maar ook een essentieel initiatief. Ik vind het een enorme eer om daar als bestuurslid onderdeel van te mogen zijn.”

Marijn Ornstein (dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe)
Wat was van editie 2022 jouw hoogtepunt? “Na de voorstelling Strijders! van Meervaart Jong spraken we de begeleider. Op de vraag of ze het idee had of de bewustwording was vergroot bij de deelnemende kinderen zei ze: ‘Eén van de kinderen zei: vorig jaar was ik op de Dam twee minuten stil. Volgend jaar ga ik naar de Dam om te herdenken.’ Wow!”
En waarom is Theater Na de Dam voor jou belangrijk? “Door mijn familiegeschiedenis vind ik het heel belangrijk dat de kennis en het besef over wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, doorgegeven wordt aan volgende generaties.”

Lennart Booij (strategisch adviseur, moderator, kunsthandelaar)
Wat was van editie Theater Na de Dam 2022 jouw hoogtepunt? “De Oost bevrijd?, omdat we opnieuw een hoofdstuk van de oorlog tot leven hebben gewekt dat lang verborgen was gebleven, met opnieuw alle gelaagdheid en complexiteit die inzicht en begrip deed ontstaan.”
Wat is het geheime recept van Theater Na de Dam? “De kracht van theater maakt het mogelijk je in te leven in iemand die je niet bent; een dader, een slachtoffer, een twijfelaar of een activist. Je wordt deelgenoot van een ander verhaal op een ander moment. Theater verkent scenario’s die op een dag ook voor ons werkelijkheid kunnen worden, en wat doe je dan? De jaren van de WOII liggen ogenschijnlijk ver achter ons, toch zijn de gebeurtenissen zo vers dat ze nog dagelijks ingrijpen in het leven van mensen. Overlevenden, hun kinderen en kleinkinderen. Maar deze gebeurtenissen zijn helaas universeel. Ook vandaag de dag zien we geweld tegen burgers, moord, genocide, uitsluiting, gemakzucht en onverschilligheid. Want het is niet mijn leven, mijn land of mijn probleem. TnDD maakt duidelijk dat iedereen wakker moet blijven om ons relatieve veilige en vrije leven in stand te kunnen houden.”

Eelke van der Ree (advocaat)
“De bijdrage die Theater Na de Dam levert aan het in leven houden van de herinnering aan en de bewustwording over de Tweede Wereldoorlog en al haar verschrikkingen door middel van theater en educatie is uitermate waardevol. Het is een voorrecht om mij hiervoor in te mogen zetten!”

Mark Fuchs (financieringsspecialist)
“Theater Na de Dam levert voor mij het essentiële ingrediënt voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog: door theater verplaats ik mij in de levens van de mensen van toen. Door het wegvallen van de generaties die de oorlog hebben meegemaakt, is dit voor mij de methode om mij in te beelden wat de slachtoffers, de omstanders en de daders toen meemaakten.”

Linde Zuidema (senior consultant climate)
“Theater Na de Dam houdt ons scherp, op ons hoede voor de-humanisering, met verhalen over de mensheid en waartoe zij in staat is. In het theater wordt menselijkheid onontkoombaar. Daarmee biedt het een vatbare en voelbare herinnering aan het belang en de uitdaging om altijd die menselijkheid te blijven zoeken, in onszelf en in elkaar. Op haar beurt is die menselijkheid weer een voorwaarde voor dialoog, waarvan theater slechts één vorm is.”

Bestuur Theater Na de Dam
Voorzitter
: Lennart Booij
Secretaris: Eelke van der Ree
Penningmeester: Mark Fuchs
Bestuursleden: Marijn Ornstein, Shula Tas, Nadia Zerouali, Linde Zuidema

Fotocredits:
foto Marijn Ornstein: © Evert van de Worp, foto Lennart Booij: © Koos Breukel