Team

Jaïr Stranders,
artistiek leider en initiatiefnemer
jair@theaternadedam.nl
Bo Tarenskeen,
dramaturg en initiatiefnemer
bo@theaternadedam.nl
Bjorn Uyens, zakelijk leider
bjorn@theaternadedam.nl
Inger Stam, hoofd productie
inger@theaternadedam.nl
Andrada Maria Şimo-Mosk, artistiek producent jongerenprojecten
andrada@theaternadedam.nl
Vyne de Ruyter
productie en programmering
vyne@theaternadedam.nl
Julie Ruf
medewerker jongerenprojecten
julie@theaternadedam.nl
Danielle van den Berg
marketing & communicatie
danielle@theaternadedam.nl

Fotografie: Nichon Glerum

Theater Na de Dam is bovendien mede mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers.

Vertrouwenspersoon
Theater Na de Dam wil zorgdragen voor een veilige werkomgeving. We werken daarom met vertrouwenspersoon Monetta Ulrici bij wie makers, spelers, deelnemers meldingen of klachten kunnen neerleggen. Monetta Ulrici is naast vetrouwenspersoon voor Thetaer Na de Dam kantonrechter in Amsterdam. Je kan haar bereiken via mail op vertrouwenspersoon@theaternadedam.nl. De vertrouwenspersoon is volledig onafhankelijk en staat in haar rol naast het bestuur. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Mocht je geen directe melding hebben, maar toch advies willen over een voorval of situatie, dan kan je deze vraag ook aan de vertrouwenspersoon stellen.