Bestuur

De stichting heeft tot doel het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in het algemeen, en meer in het bijzonder de organisatie van een jaarlijkse theatermanifestatie op vier mei, voorafgaand en direct na de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het bestuur is nauw betrokken bij het team van Theater Na de Dam.

Voorzitter: Lennart Booij
Secretaris: Eelke van der Ree
Penningmeester: Mark Fuchs
Bestuursleden: Marijn Ornstein, Shula Tas, Nadia Zerouali, Linde Zuidema