Verantwoording

Governance Code Cultuur
Toepassing Governance Code Cultuur
Code of Conduct 

Beleidsplannen en verslagen
Inhoudelijke verantwoording 2023
Inhoudelijke verantwoording 2022
Inhoudelijke verantwoording 2021
Inhoudelijke verantwoording 2020
Inhoudelijke verantwoording 2019
Inhoudelijke verantwoording 2018
Inhoudelijke verantwoording 2017
Inhoudelijke verantwoording 2016
Inhoudelijke verantwoording 2015

Financiële jaarverslagen
Financieel jaarverslag 2023
Financieel jaarverslag 2022
Financieel jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2018
Financieel jaarverslag 2017
Financieel jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2014
Financieel jaarverslag 2013

Beloningsbeleid
Alle medewerkers van Theater Na de Dam werken op freelance basis, behalve de artistiek leider in dienst. We betalen een vast dagtarief van € 320 per dag. Dat is marktconform (CAO) voor de functies tot schaal 7 trede 8. Verdere aanpassing van de honorering en dienstverbanden hebben we uitgesteld tot de organisatiekosten meerjarig gefinancierd worden. Bestuur en directie hebben tevens de ambitie om medewerkers in dienst te nemen.

Fondsen en sponsoren
Theater Na de Dam wordt al meer dan tien jaar mede mogelijk gemaakt door een groot aantal fondsen en sponsoren.

Wij bedanken al onze sponsoren voor hun vertrouwen.