Vacatures: Fondsenwerver en Hoofd Productie

Theater Na de Dam in Amsterdam zoekt een Fondsenwerver voor 16 uur per week | Freelance/ZZP

Op de avond van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei om 21.00 uur zetten theatermakers en artiesten in heel Nederland zich in om deze dag van extra betekenis te voorzien. Elk jaar spelen gelijktijdig meer dan 125 voorstellingen die ieder op hun eigen manier betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn grote publieksvoorstellinge , zoals in Carré, nieuw werk van talentvolle makers, een live TV-uitzending en sociaal-artistieke jongerenprojecten. Theater Na de Dam streeft, vanuit haar code diversiteit en inclusie, naar diversiteit in stemmen en achtergronden in het team.

Theater Na de Dam heeft een brede financiering met donateurs, eigen inkomsten, incidentele en structurele private fondsen en rijksfondsen. In 2025 bestaan we 15 jaar en markeren wij onze 16e editie.

Om Theater Na de Dam ook de komende jaren impactvol te laten zijn, zoeken wij per direct een fondsenwerver met ervaring in zakelijke leiding.

-Ontwikkelt een heldere strategische visie op de financiering en vertaalt deze in jaarlijkse en meerjarige aanvragen voor Theater Na de Dam.
-Vormt met het team en bestuur een meerjarenplan en een heldere propositie om in 2024 bij de rijks-fondsen FCP, FPK, AFK een gezonde basis te leggen voor de toekomst.
-Onderhoudt contact met de fondsen, samen met de artistiek leider.
-Verzorgt de inhoudelijke verantwoording op basis van input van het team.
-Verzorgt de financiële verantwoording samen met de administrateur en de accountant.

Gezochte kwaliteiten

-Je bent een strategisch denker en kan dit vertalen in heldere tekst en begrotingen.
-Je kent de werkwijzen van private en rijksfondsen.
-Je hebt een relevant cultureel en maatschappelijk netwerk
-Je bent vastberaden en beschikt over een positieve en energieke persoonlijkheid.
-Je brengt een andere stem in het team.
-Je werkt graag in een platte organisatie met veel inbreng van de teamleden
-Je bent pro-actief, oplossingsgericht en in staat om zelfstandig prioriteiten te stellen.
-Je werkt graag intensief met een klein team, maar kan ook goed zelfstandig werken.

Team
Als teamlid van Theater Na de Dam denk je mee over de artistieke invulling van Theater Na de Dam als geheel. Om het collectieve werken te waarborgen ben je wekelijks aanwezig bij de check-in op woensdag, de maandelijkse voortgangsdagen, de jongerendag en de inspiratiedag voor makers, de relevante evaluaties en de heidag. Je ontvangt als teamlid een persoonlijk ontwikkelbudget van maximaal € 800, wat vrijelijk kan worden ingezet gedurende het jaar.

Verantwoording
De fondsenwerver legt in de wekelijkse check-in verantwoording af aan het team en 1x per jaar in een voortgangsgesprek aan directie, bestaande uit de artistiek leider en een vertegenwoordiger van het bestuur.

Uitvoering
De werkzaamheden worden van juni tot en met juni uitgevoerd, met een zomerstop. Gemiddeld 2 dagen per week. De functie gaat per direct in, dwz nog vóór aankomende 4 mei, zodat er nog een editie meegemaakt kan worden en er overdracht kan plaatsvinden vanuit de huidige zakelijk leider.

Vergoeding
Theater Na de Dam hanteert de richtlijnen voor ZZP-uurtarieven volgens de CAO Toneel en Dans.

Kandidaten worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek in de week van 10 april 2023. Eventuele vervolggesprekken zijn de week daarna. Voor vragen kun je contact opnemen met Bjorn Uyens, zakelijk leider. Bjorn@theaternadedam.nl.

Theater Na de Dam in Amsterdam zoekt een Hoofd Productie voor 16 uur per week | Freelance/ZZP
Voor het organisatie team van Theater Na de Dam zijn wij per direct op zoek naar een Hoofd productie.

-Ontwikkelt een heldere inhoudelijke visie voor de eigen producties en coproducties, in samenspraak met de artistiek leider.
-Onderhoudt contact met organisatoren en makers; zowel praktisch / productioneel als inhoudelijk / artistiek.
-Begeleidt makers bij het maken van hun voorstellingen.
-Beheert de begroting van Theater Na de Dam.

Gezochte kwaliteiten

-Je hebt het vermogen met een groot aantal mensen op overzichtelijke wijze contact te hebben.
-Je beschikt over een positieve en energieke persoonlijkheid.
-Je hebt ervaring in en een artistieke visie op de theaterpraktijk.
-Je brengt een andere stem in het team
-Je bent oplossingsgericht en in staat om zelfstandig prioriteiten te stellen
-Je werkt graag intensief met een klein team, maar kan ook goed zelfstandig werken.
-Je hebt een pro-actieve werkhouding pro-activitief

Taken

-Hoofd productie betrekt de relevante inhoudelijke, en artistieke en productionele belanghebbenden bij de producties. Dit geldt zowel voor interne teamleden (artistiek leider, dramaturg) als externen zoals spelers, makers en podia.
-Hoofd productie is verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering van het proces en geeft gevraagd en ongevraagd inhoudelijk, dramaturgisch en productioneel advies.
-Het hoofd productie van Theater Na de Dam stelt, in samenspraak met artistiek leider en artistiek coördinator JONG, begrotingen op en draagt deze over aan de betrokkenen.
-Hoofd productie maakt afspraken met derden over financiële vergoedingen op basis van de jaarbegroting van Theater Na de Dam.
-Hoofd productie controleert en accordeert facturen op basis van de afspraken en grootboeknummers in de begroting.
-Hoofd productie levert met administrateur input voor de jaarrekening.

Team
Als teamlid van Theater Na de Dam denk je mee over de artistieke invulling en koers van Theater Na de Dam als geheel. Om het collectieve werken te waarborgen ben je wekelijks aanwezig bij de check-in en werkdag op woensdag, de maandelijkse voortgangsdagen, de jongerendag en de inspiratiedag voor makers, de relevante evaluaties en de heidag. Je ontvangt als teamlid een persoonlijk ontwikkelbudget van maximaal € 800, wat vrijelijk kan worden ingezet gedurende het jaar.

Verantwoording
Hoofd productie legt in de wekelijkse check-in op woensdag verantwoording af aan het team en 1x per jaar in een voortgangsgesprek aan directie, bestaande uit de artistiek leider en een vertegenwoordiger van het bestuur.

Uitvoering
De werkzaamheden worden van juni tot en met juni uitgevoerd. Gemiddeld 2 dagen per week. De functie gaat per direct in, dwz nog vóór aankomende 4 mei, zodat er nog een editie meegemaakt kan worden en er overdracht kan plaatsvinden vanuit de huidige hoofd productie.

Vergoeding
Theater Na de Dam hanteert de richtlijnen voor ZZP-uurtarieven volgens de CAO Toneel en Dans.

Kandidaten worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek in de week van 10 april 2023. Eventuele vervolggesprekken zijn de week daarna. Voor vragen kun je contact opnemen met Bjorn Uyens, zakelijk leider. Bjorn@theaternadedam.nl.