De wortel van gras

Posted by

De wortel van gras is voor jong en oud het antwoord op de vragen en gedachten die u heeft als deze woorden voorbij komen: Jodenhaat, antisemitisme, discriminatie en ontkenning.

De voorstelling geeft een inkijk in wat er in werkkamp Betlem, Nederland en Silezië (nu Zuid Polen), heeft plaatsgevonden in de jaren 1939 tot 1945. Een verhaal van ongeloof en genialiteit. Niet te begrijpen en weerzinwekkend.

De voorstelling laat u zien wat Nazi-Duitsland voor de Nederlandse Joden in petto had. Een geniaal transportsysteem met een railinfrastructuur om de fabrieksmatige afslachting met dagelijkse treinladingen te voeden.

Dit ondersteunt door een fijnmazig ambtelijk administratief systeem met tussenstations in de vorm van semi getto’s of wel joodse werkkampen als Werkkamp Betlem aan het Amsterdam Rijnkanaal, een verzamel en transport-hub Westerbork en een kampensysteem in Silezië bestaande uit meerdere concentratie- en buitenkampen van onder andere Auschwitz.

Daarnaast probeerden de Nazi’s in 1944 en 1945 hun misdaden te camoufleren door tienduizenden joden, krijgsgevangenen en anderen te verplaatsen binnen het Reich. Om ze te onttrekken aan de geallieerden en ze in te zetten in de oorlogsindustrie veelal in onderaardse gangenstelsens. De zogenaamde dodenmarsen.

Na de bevrijding kwam het onvoorstelbare leed. De trauma’s van de overlevenden die tot op dag van vandaag, 80 jaar na dato doorwerken.

Heeft u de voorstelling De wortel van gras gezien, dan zijn de gevolgen van Jodenhaat, antisemitisme en discriminatie u duidelijk en kan van ontkenning geen sprake meer zijn.

https://youtu.be/meLHCixZsEM

Onderstroom

Posted by

Dankzij Onderstroom ontdek je hoe een misstap in oorlogstijd een familie generaties lang blijft achtervolgen.

De Tweede Wereldoorlog ligt ver achter ons, maar nog altijd zijn de littekens in de maatschappij terug te vinden. En kinderen van NSB-ouders dragen net zo goed trauma’s met zich mee. Daarover wordt niet snel gesproken. Ook niet binnen de familie. Na uiteenlopende mei-stukken over helden en slachtoffers zoekt PA met ‘Onderstroom’ een nieuw gebied op. De schandvlek van de NSB.

Hallo Bandoeng

Posted by

Radio Kootwijk vormde sinds 1929 de basis voor gesprekken met geliefden aan de andere kant van de wereld. Mensen die dachten hun dierbare nooit meer te zullen horen, hadden plots rechtstreeks contact met Nederlands-Indië. Twee werelden, zo verschillend, werden in enkele minuten verbonden door de lucht, in golven en trillingen die 12.000 km moesten overbruggen. Maar wat als de berichten door een oorlog worden verstoord? Radiostilte. Onbeantwoorde vragen blijven over.

In een vergeten ruimte tracht een telefoniste al 40 jaar lang oude verdwaalde berichten uit de ether op te vangen. Jarenlang verbindt zij de lijnen. Op zoek naar antwoorden, want de tijd dringt. Ze ontvangt flarden van gesprekken van mensen die er niet meer zijn en die nooit zijn gehoord. De berichten halen het oude Indië terug waar ze zo weinig van weet, want de enige overlevende die haar wat zou kunnen vertellen is haar vader. Maar hij is oud en zwijgt.

‘Ik heb een korte proeve kunnen maken op de locatie van Radio Kootwijk, waar de eerste telefonische contacten met Nederlands-Indië hebben plaatsgevonden. Deze plek inspireerde mij tot het creëren van een treffende vorm om mijn persoonlijke verhaal te kunnen vertellen.’

Loulou Rhemrev

De laatste jaren is er binnen de herdenking steeds meer aandacht voor Nederlands-Indië. Nieuwe generaties theatermakers vinden een eigentijdse manier om dat verhaal te blijven vertellen. Met de insteek van de beroemde radioverbinding tussen Radio Kootwijk en Nederlands-Indië weet Loulou Rhemrev met een originele invalshoek een bijzonder verhaal te vertellen.