Dansen in het duister

Posted by

Heerenveen 1940-1945. In de bij het ziekenhuis speciaal gebouwde barak voor besmettelijke ziekten waakt de jonge zuster Maartje Danse over haar patiënten. De Duitse militairen, die een eigen lazaret in de bomvrije kelder van het ziekenhuis hebben, wagen zich beslist niet in de ziekenbarak van zuster Maartje. Ideaal voor een Joods patiëntje als Flipje Kind, of voor de oude Joodse juffrouw Goedekoop om hier te verblijven. Intussen krijgt de jonge Hielke Wierda, chauffeur van de ziekenwagen, door zijn gedrag steeds meer problemen met de Duitsers. Waar kan hij als het nodig is een veilig onderkomen vinden? In het ziekenhuis, misschien?

In de grimmige laatste oorlogswinter wordt het drukker en drukker in het ziekenhuis, ook op de afdeling van kinderarts Bonne Dijkstra. Samen met het verplegend personeel en collega-artsen probeert hij er te zijn voor de vele zieke kinderen en zuigelingen, die onder de meest barre omstandigheden uit Limburg zijn geëvacueerd naar Friesland.

Bokkensprongen

Posted by

In navolging van de succesvolle voorstelling Toffe Jongens! is er heel een nieuwe productie over de Tweede Wereldoorlog in en om Heerenveen geschreven.

Dit avondvullend toneelstuk, Bokkensprongen, gaat o.a. over de jongens van de Bokploeg. Een verzetsgroep van 6 mannen, betrokken bij de wapendroppings en in het Katlijker Schar, droppingsveld Haskerhorne en droppingsveld Rotstergaast, die zich schuil hielden in een woonbok in de Oldelaamster polder.

We volgen de vier bemanningsleden van Sara Jane, die na een noodlanding bijna een jaar ondergedoken hebben gezeten bij Grote Bertus in de kruiskerk aan de Burgermeester Falkenaweg in Heerenveen en in dit verhaal zien we meer van de “Toffe Meiden”, die er ook zijn geweest en die door het vervoeren van hun speciale post hun levens waagden voor de goede zaak.

Toffe Jongens!

Posted by

In 2020 was het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetters. Reden voor het Mini Theater Friesland om een toneelstuk te maken over Heerenveen in de periode 1940–1945. Want ook in de gemeente Heerenveen waren er veel grote en kleinere helden; mensen die met het geven van een onderduikadres hun nek uitstaken, met groot gevaar voor hun eigen leven; mensen die de koppen bij elkaar staken om in het geheim operaties uit te voeren in het verzet.

De voorstelling ‘Toffe Jongens!’ volgt het wel en wee van het Joodse ondernemersechtpaar Abraham (Bram) en Johanna Tof, die later, na de oorlog een textielzaak (Tof’s Textielcentrale) aan de Lindegracht in Heerenveen hadden. De Tof’s hebben als enigen als heel Joods gezin de oorlog overleefd, dankzij de hulp van vele mensen in de regio, waaronder vele ondernemers van die tijd.

Het toneelstuk volgt dit ondergedoken gezin, en ook enkele onderduikgevers, waaronder Teuntje en Joop Overdiep uit Heerenveen. De onderduikgevers, de verzetsgroep Heerenveen, de bevrijders van de gevangenen, het waren de ‘Toffe Jongens!’ van Heerenveen.